Animals

  • a1
  • a2
  • a3
  • a4
  • a6
  • a7
  • a8
  • a9
  • a10

La vida al Mas Parnau, com a qualsevol altra casa de pagès sempre ha estat molt lligada als animals. Fins no fa gaire havia sigut una granja lletera, actualment només tenim bestiar pel consum particular i per l’oci  i entreteniment.